Pralaidų ir vamzdynų injektacija

APIE TECHNOLOGIJĄ

Ši technologija išsiskiria tuo, kad betoninis injektacinis skiedinys sudarytas iš septynių skirtingų komponentų/medžiagų, yra paverčiamas putų pavidalu, taip tapdamas lengvu (lengvesniu už vandenį) skiediniu, kurio lyginamasis svoris yra 800 kg/m3. Sustingęs skiedinys nepraranda stiprumo savybių ir atlikus visus reikiamus laboratorinius bandymus bei  tyrimus, atitinka reikiamas stiprumo savybes, bei reikalavimus.

TECHNOLOGIJOS TAIKYMAS IR YPATUMAI:

Panaudodami septynių rūšių skirtingus injektacinio mišinio(skiedinio) komponentus skirtingais kiekiais ir santykiais, gauname trijų rūšių injektacinius mišinius, kuriuos galime panaudoti skirtingose darbų sferose:

  • Injektacinis mišinys Nr.1 taikomas termoizoliacijai arba apsaugai nuo ugnies. Putų generatorius įgalina pagaminti standžias putas, kurios gali būti panaudotos stogų šlaituose;
  • Injektacinis mišinys Nr.2 gali būti naudojamas ertmei užpildyti, tarp seno ir naujai įmontuoto vamzdžio. Ypač aktualu įvairių vamzdynų, bei metalinių vandens pralaidų renovavimo darbuose;
  • Injektacinis mišinys Nr.3 naudojamas įrengti sienas (nešančias ir nenešančias krūvį), gaminti plokštes ir kitus krūvį nešančius elementus, taip pat užpildyti tuštumas po žeme, kur reikalingas didelis stiprumas.

KODĖL ŠIS SKIEDINYS IR KODĖL GRUNTERRA?

  • Skiediniui esant lengvos masės ir juo užpildant ertmes yra visiškai išvengiama vamzdynų deformacijos galimybė, bei vamzdynų nuolydžio iškraipymas skiedinio užpildymo metu;
  • Atlikę užpildo laboratorinius tyrimus ir bandymus, pagal gautas nustatytos formos laboratorines pažymas, pateikiame skiedinio deklaracijas;
  • Visi septyni į skiedinį įeinantys komponentai/medžiagos atitinka reikiamus standartus bei reikalavimus.