VAMZDŽIŲ DĖKLŲ STŪMIMO/GRĘŽIMO TECHNOLOGIJA

Įrengiami plieninių vamdžių dėklai požeminių komunikacijų susikirtimuose su keliais, geležinkeliais, vandens telkiniais, naudojant hidraulinius sraigtinio tipo įrenginius/presus. Įrengiamų plieninių dėklų pritaikymo ir panaudojimo sritys gali būti labai įvairios, tokios kaip: vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, dujotiekio, šiluminių ir elektros perdavimo trasų tiesimas, vandens pralaidų įrengimas ir daugelyje kitų su požemine statyba susijusių darbų.

PAGRINDINIAI TECHNOLOGIJOS DUOMENYS :

Įrengimų vamzdžių skersmuo 325-1620 mm
Naudojamos medžiagos Plieniniai vamzdžiai
Vieno uždaro praėjimo atstumas iki 80m

TECHNOLOGIJOS PROCESO APRAŠYMAS:

Iš iškasos 15.0 x 4.0m hidrauliniu stumimo įrenginiu McLaughlin 54/60 stumiami 9m ilgio atkarpų plieniniai vamzdžiai. Gruntas iš stumiamų vamzdžių šalinamas viduje jų gulinčių sraigtų pagalba ant kurių pritvirtinta gręžimo galva. Gręžimo galva yra pirmojo vamzdžio priekyje ir spaudžiama į gruntą pradeda gręžti. Spaudimas vyksta agregatui judant bėgiais, hidraulinių stūmoklių pagalba. Gruntas išmetamas pro kairėje agregato pusėje esančią ertmę. Prie kiekvieno įstumto vamzdžio privirinamos vis naujos plieninių vamzdžių atkarpos, bei prijungiami grunto išmetimo sraigtai. Procesas vyksta tol, kol pasiekiama paruošta priėmimo duobė. Baigus plieninio vamzdžio prastūmimo darbus, iš vamzdžio yra ištraukiami gręžimo sraigtai, o su jais ir visas likęs gruntas.

TECHNOLOGIJOS PRIVALUMAI:

  • Darbų metu išgaunamas daug didesnis darbų našumas, kas užsakovui leidžia daug greičiau įgyvendinti turimą projektą.
  • Įranga yra gana kompaktiška, todėl darbų metu eksploatuojama neužstatant didesnių vietovės plotų.
  • Galimybė stebėti vamzdžių judėjimo trajektoriją.
  • Naudojant šią technologiją vamzdynai gali būti įrengiami tiesiai į esamus šulinius ar kameras jų nesuardant.
  • Technologija darbų metu nesukelia vibracijos.